Generátor falešných průkazů GYMJH

Zvolený podpis (změnit):


Ročník (počet razítek na vnitřní stránce):
Orazítkovat i zadní stranu (propadnutí)

Fotografie: (JPG/GIF/PNG)
Upozornění: Fotografie by měla být ve formátu 3:4, tedy na výšku.

Přidat varování o padělku: (vypnutím přebíráte plnou zodpovědnost!)